Zonnepanelen2

Maatschappelijk, duurzaam, veilig en milieuvriendelijk Verantwoord Ondernemen

‘Denken in oplossingen, een missie’

Het is niet ongebruikelijk dat bedrijven tegenwoordig een MVO beleid voeren. Ons bedrijf wil maatschappelijk verantwoord ondernemen ook uitdragen, doch voelt zich niet verplicht dat ook volgens een in het keurslijf gegoten zelfverklaring te doen of een andere certificeerbare norm.

Wij vinden het belangrijker ons hart op de juiste plaats te hebben, wat we ook van onze medewerkers verlangen. Sterker nog, we selecteren ze er op in een team met een missie te kunnen samenwerken.

Er klopt bij ons niemand tevergeefs op de deur die een kleine of grote bijdrage vraagt voor een doel wat de gemeenschap meerwaarde geeft. De gemeenschap houdt daarbij niet op bij onze landsgrenzen; zo zijn wij al jaren bedrijfssponsor van Oxfam Novib.

Net zoals elk ander bedrijf investeren wij ook in zuiniger voertuigen. Ze zijn namelijk zoals vrijwel elke nieuwe auto: zuiniger. Voordeel voor ons, voordeel voor het milieu. Dat we dan indien mogelijk voor een hybride voertuig kiezen heeft intussen niets meer te maken met financiële belasting voordelen maar met een instelling. U kunt als gast kan bij ons altijd terecht voor een gratis energielading in uw elektrische voertuig

Onze afvalberg wordt ook niet tot achter de komma onder controle gehouden. Wij hebben geleerd dat afval niet bestaat en een milieubewust gedachtegoed vele voordelen oplevert. Less is more en wat overblijft gaat voor recycling naar erkende verwerkers.

Ook investeren we niet in zonnecollectoren en PV panelen. Dat hebben we als lokale voorloper namelijk al vele jaren geleden gedaan. Intussen zo lang geleden dat we uiteindelijk misschien toch alsnog gaan investeren. Het kan goed werken, maar het kan altijd nog beter.

Werken aan een milieuvriendelijk product? Dat valt niet mee als je een verliesproduct produceert. Een verliesproduct wat ook nog eens niet altijd even milieuvriendelijk kan zijn……….kan zijn. In het begin van de jaren ’90 zijn wij daar anders over gaan denken. Betonfabrieken waarin werknemers continu in een olie- en oplosmiddelennevel werkten was heel normaal. Buiten onze landsgrenzen zijn ze nog steeds te vinden. Medewerkers die in fabrieken de gehele dag de nevel inademden hebben ons aan het denken gezet. Dat moet toch anders kunnen.

Anno 2017 zijn wij in de Benelux marktleider in het produceren van milieuvriendelijke producten. We hebben als bedrijf aan de basis gestaan van het omdenken in de betonontkistingsmiddelenmarkt. En nog steeds werken onze Research & Development laboratoriummedewerkers en technici dagelijks aan het verbeteren en nog groener maken van onze producten. Er is sterk ingezet op het voorlichten van klanten, wat we nog steeds dagelijks doen met een grote groep technisch medewerkers.

Het heeft er voor gezorgd dat klanten de producten steeds bewuster zijn gaan gebruiken en hebben geleerd steeds minder product toe te passen. Het is een niet door elk handelsbedrijf gehanteerd model; zorgen dat je klanten minder af gaan nemen. De bouw-/betonsector is in de afgelopen 25 jaar alleen maar groter geworden en er is steeds meer beton geproduceerd en verwerkt. Door onze maatregelen hebben wij er mede voor gezorgd dat het verbruik van betonontkistingsmiddelen in Nederland in die periode met circa een derde is afgenomen. Het vervangen van de grondstoffen en de goede klantgerichte voorlichting is goed geweest voor een reductie van circa 7.500 kiloton CO2 per jaar (-64%), wat gelijk staat aan circa 1000 auto’s.

Voor ons voldoende zekerheid om op de ingeslagen weg door te gaan. Geen doelstellingen maar gewoon het hart voor onze omgeving op de juiste plaats blijven houden.