Biologisch afbreekbaar antikleefmiddel voor asfalt

Asfalt verwerking‘Asfalteermachines en gereedschap schoonhouden? Het kan op mens en milieuvriendelijke manier!’

Alle wegenbouwers en asfaltverwerkers kennen het probleem; alle apparatuur, machines en gereedschap die in aanraking komen met bitumen zijn moeilijk schoon te houden en krijgen. Tot voor kort was dit eigenlijk alleen mogelijk met sterk agressieve middelen welke zeer mens en milieu onvriendelijk zijn. Uit onafhankelijk onderzoek in België is gebleken dat de Montaclean AFC en AFK van Van den Bergh & Co uitstekende alternatieven zijn voor deze schadelijke antikleefmiddelen. In werking doen ze niet onder en de verwerking is vele malen vriendelijker voor de gebruiker. Het gehele onderzoek kunt u hier lezen: Bachelorproef_AntiAsfaltKleef_3CHM

De conclusie van het onderzoek is: 

De impact op het milieu door het veelvuldig gebruik van schadelijke producten voor de mens en het milieu speelt een belangrijke rol in de zoektocht van bedrijven naar milieuvriendelijke alternatieven.

Deze bachelorproef had twee doelen.

Ten eerste werd er op zoek gegaan naar een biologisch afbreekbaar product waarvan de reinigende werking op bitumina vergelijkbaar is met deze van mazout. Ten tweede moest dit product een alternatief zijn om de schadelijke mazoutdampen en -lekken te vermijden. Dit onderzoek was puur gericht op de impact van de producten op bitumina, verf, rubber en dampvorming. Er werd geen rekening gehouden met de aankoopprijzen.

Hiervoor werden biologisch afbreekbare antikleefmiddelen/reinigingsmiddelen gezocht en besteld bij bedrijven actief in de oleochemie. Deze biologisch afbreekbare producten werden op verschillende eigenschappen getest en beoordeeld. Dit gebeurde volgens een eigen opgestelde methode daar er weinig tot geen specifieke informatie te vinden was over soortgelijke testen.

Uit de globale score van de producten kan afgeleid worden dat mazout (87,88 %) nog steeds één van de beste antikleefmiddelen/reinigingsmiddelen is. Mazout behaalde een maximumscore op de testen voor antikleefbaarheid, oplosbaarheid en aantasting van verf. Van de onderzochte producten scoort Montaclean AFK (92,73 %) het hoogst en zelfs hoger dan mazout, gevolgd door Montaclean AFC (84,24 %) en Solvester 1818 (75,15 %). AVI Wash FDA (73,94 %) sluit de top 5. De reden waarom deze producten zo hoog scoren is omdat zij naast hun goede antikleefbaarheid en oplosbaarheid van bitumina ook een hoge score behaalden op de andere testen. Zo vormen Montaclean AFK, Montaclean AFC en Solvester 1818 weinig tot geen dampen bij een temperatuur van 170 °C. Deze producten hebben ook bijna geen invloed op verf en rubber. AVI Wash FDA tast wel verf aan wat een lagere score tot gevolg heeft.

Het slechtste resultaat werd behaald door de producten AVI Wash DIP (41,82 %) en AVI Quick FRN (30,30 %). AVI Visco 204 behaalde een maximale score op alle testen behalve op de antikleefbaarheid en oplosbaarheid, daarop scoorde het steeds matig.

Aanvullende testen op deze producten zoals bijvoorbeeld de oplosbaarheid in water zouden zeker nuttig zijn. Tevens zou de biologische afbreekbaarheid getest kunnen worden. Dit was echter door de beperkte beschikbare tijd voor dit onderzoek niet mogelijk.

Algemeen zijn de producten Montaclean AFK, Montaclean AFC en Solvester 1818 zeker te overwegen als alternatieven voor mazout. Naast hun optimale werking op bitumina (asfalt) zijn hun biologische afbreekbaarheid en niet-dampvorming zeer grote pluspunten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Van den Bergh & Co via 0183-502111 of info@vdberghenco.nl.

 

« Terug naar het projectoverzicht