Oppervlaktevertrager

In samenwerking met Bisoton is er een oppervlakte betonvertrager ontwikkeld. Met het gebruik van dit product is men in staat de verwerkingstijd van het schoonspuiten te verkorten.....